ஆண்கள் அதிபரவசமடைவது எப்போது?

omantic-gestures-love-woman-girl-sex-theinfong-com-700x339ஆண் பெண் உடலுறவின்போது இருவரும் வெவ்வேறு நிலைகளில் காமத்தின் உச்சத்தை அடைகின்றனர். அவ்வாறு காமத்தின் உச்சத்தை அடைவதில்தான் முழுதிருப்தி ஏற்படும்.

ஆண்கள் அதிபரவசமடைவது பல நிலைகளில் நிகழ்கின்றது. பொதுவாக ஒரு ஆண், பெண்ணை தொடும்போது, பெண்ணை முத்தமிடும் பொழுது, பெண்களின் அந்த உறுப்பை தீண்டும்பொழுது, பெண்ணுடன் செக்ஸில் ஈடுபடும் பொழுது என பல்வேறு நிலைகளில் பெண்களிடம் சொக்கிப்போகிறான். அதோடு இதில் ஒரு இடத்தில் அவர்கள் மிகவும் உச்சமடைவதாகவும் கூறுகின்றனர்.