சிவாஜிதான் கட்டபொம்மன் கட்டபொம்மன்தான் சிவாஜி!

veera pamdia katta pomman posterசிவாஜிதான் கட்டபொம்மன்
கட்டபொம்மன்தான் சிவாஜி!